SM150 Komplet za Merenje Vlažnosti Zemljišta

92.970,00 din

Stanje: Nedostupno

SM 150 (Komplet za Merenje Vlažnosti Zemljišta) engleske firme Delta-T Devices je visoko profesionalni merni instrument namenjen profesionalnim poljoprivrednim proizvođačima. Oblast primene ovog mernog instrumenta u okviru poljoprivrede je veoma široka. Može se koristiti kako pri proizvodnji u zaštićenim prostorima (staklenici i plastenici), tako i na otvorenom polju bilo da se radi o povrtarstvu, ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu ili cvećarstvu. Karakteriše ga brzo očitavanje izmerenih vrednosti, laka terenska upotreba i visoko pouzdana preciznost merenja.
Artikal: 3543
Detaljan Opis

Detalji

SM 150 (Komplet za Merenje Vlažnosti Zemljišta) engleske firme Delta-T Devices je visoko profesionalni merni instrument namenjen profesionalnim poljoprivrednim proizvođačima. Oblast primene ovog mernog instrumenta u okviru poljoprivrede je veoma široka. Može se koristiti kako pri proizvodnji u zaštićenim prostorima (staklenici i plastenici), tako i na otvorenom polju bilo da se radi o povrtarstvu, ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu ili cvećarstvu. Karakteriše ga brzo očitavanje izmerenih vrednosti, laka terenska upotreba i visoko pouzdana preciznost merenja.

Oblasti primene

Otvoreno polje (ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i cvećarstvo):
U današnje vreme navodnjavanje biljnih kultura predstavlja neophodnu agrotehničku meru za područje na kojem se nalazimo, ali je važno napomenuti da su troškovi navodnjavanja kao i negativni efekti (ukoliko se navodnjava neadekvatnim noramama i režimima) sve značajniji. Vrlo često poljoprivredni proizvođači koji imaju sisteme za navodnjavanje troše prevelike količine vode (više od optimuma) čime se kasnije stvaraju veći problemi nego kada zasad nije bio navodnjavan. To se ogleda u ispiranju hranljivih elemenata (đubriva), kvarenju strukture zemljišta, zabarivanju pojedinih delova zasada i sl., a sve to vodi lošijem zdravstvenom stanju biljaka, smanjenju prinosa kako u kvantitativnom tako i u kvalitativnom smislu. Pomoću SM150 uređaja može se vršiti brza i precizna provera nivoa vlažnosti zemljišta na svim dubinama. Njegovom primenom se minimalno remeti podloga i ne oštećuje se korenov sistem biljaka. Ukoliko je potrebno odrediti vlažnost površinskih slojeva zemljišta, dovoljno je samo ubosti sonde merača u zemljište i jednim pritiskom na dugme izvršiti merenje i očitavanje. Ukoliko je pak potrebno odrediti vlažnost zemljišta na većoj dubini, dovoljno je uraditi sledeće: napraviti bušotinu promera ¾” u zemljištu do dubine na kojoj se planira merenje vlažnosti. Nakon toga se cev (Extension Tube dužine 50cm ili 100cm), navije na spoljni navoj merača, spoji dužim kablom i ubaci u bušotinu dok sonde ne probiju sloj zemljišta celom svojom dužinom. Kada se sonde ubodu u zemljište jednim pritiskom na dugme vrši se i merenje i očitavanje izmerenih vrednosti. Ovakva primena merača obezbeđuje pametnu kontrolu postojećeg sistema za navodnjavanje uz njegovu optimizaciju, a sa druge strane pomaže prilikom planiranja ugradnje sistema za navodnjavanje u nov zasad ili stari nenavodnjavani zasad i/ili njivu. Komplet SM 150 je idealan za korišćenje slučajevima gde se primenjuje redukovano navodnjavanje zbog manjih količina vode na raspolaganju (može se vrlo lako konstatovati u kojim delovima polja su potrebne manje, a u kojim veće norme, i/ili kraći ili duži intervali zalivanja).

Napomena: S obzirom na to da se pomoću ovog merača može određivati vlažnost kako zemljišta tako i različitih supstratnih smeša ili pojedinačnih suptrata, pre merenja vlažnosti u zemljištu potrebno je pritiskom na desno dugme merača izabrati opciju Mineral.

Plastenici i staklenici:
Komplet SM150 može pored određivanja vlažnosti zemljišta (opcija: Mineral) vršiti i merenje vlažnosti različitih vrsta supstrata: mineralna vuna, kokosova kora, treset, perlit. Manuelno se na samom meraču može izabrati supstrat (podloga) u kojoj će se vršiiti merenje kako bi preciznost merača bila veća. Npr. ukoliko je potrebno odrediti vlažnost perlita kao podloge, pre samog merenja se na uredjaju izabere opcija perlite, merač se isključi, uroni u perlit i jednim pritiskom na dugme se uključi, odradi merenje i očitavanje vrednosti vlažnosti perlita.

Rasadnici:
Ovaj merni instrument je idealan i za korišćenje u rasadničarskoj proizvodnji gde se vrlo često navodnjavanje vrši u režimima regulisanog deficita navodnjavanja (RDI) kada se zahteva najveća preciznost u kontroli i praćenju navodnjavanja. SM 150 nalazi veoma visoku primenu kod određivanja vlažnosti u saksijama i rasadničarskoj proizvodnji.

Komplet SM150 pored senzora i ručnog displeja, može pratiti i dodatna oprema koja se sastoji od ekstenzionih cevi (0.5 m ili 1.0 m). Ekstenziona cev koristi se za teško pristupačna merna mesta. Sonda se montira na kraj cevi kroz koju se provuče kabl za ekstenziju koji se povezuje sa mernom stanicom instrumenta. Na ovaj način može lako da se izmeri vlažnost u različitim supstratima na dubinama do jednog metra. Ekstenzija je specijalno dizajnirana i sačinjena od tvrde plastike koja je čvrsta i otporna na dugoročno rukovanje i terenski rad.

SM150 senzor podržava široki opseg temperature i saliniteta zemljišta. Napravljen je od materijala visokog kvaliteta što mu povećava preciznost i svrstava ga u senzore istraživačke klase. Vrlo je jednostavan za upotrebu, minimalno remeti korenov sistem, supstrat ili zemljište, a čuva i strukturu zemljišta zbog oštrih sondi koje se lako ubadaju u zemljište. Takođe je dizajniran za rad "iz ruke" i za dugotrajno korišćenje I ukopavanje. Izmerene vrednosti prikazuju se na ekranu merača vlažnosti HH15. Baterije merača po proizvođačkoj deklaraciji omogućava oko 10000 merenja.Način primene

1: Povezati sondu merača sa displejom HH150 preko konekcije na kablu;
2: Merač se uključuje na dugme ON;
3: Na dugme off-menu bira se sredina u kojoj se meri vlažnost (zemljište, supstratna smeša, kokos, mineralna vuna, perlit);
4: Po izboru sredine u kojoj se vrši merenje, pritisne se dugme off kako bi se sačuvao odabrani izbor i merač se iskljiči;
5: Sonda merača se potom ubode u ispitivanu sredinu tako da sonde celom svojom dužinom budu uronjene. Ukoliko se sondama naidje na neki kamen ili sl., promeniti mesto merenja;
6: Nakon završene opisane procedure, pritisnuti dugme on-read na displeju kako bi se obavilo očitavanje izmerenih vrednosti za vlažnost ispitivanog supstrata ili zemljišta;
7: Ukoliko korisnih želi da zapiše dobijenu vrednost, merač će ostati uključen 30 sekundi.Korisni saveti

1: Pre uranjanja sondi u zemljište proveriti kakva je prisutnost kamenja u zemljištu. U skladu sa stanjem na terenu biti obazriv da ne dodje do jakog udara sondi u kamen. Sonde su visoko otporrne ali se svakako preporučuje proera terena pšre upotrebe. Ukoliko se desi da se sondom udari u kamen, potrebno je promeniti mesto merenja jer bi sonde trebalo da budu urnjene celom svojom dužinom, i da ostanu u 100% paralelnom položaju;
2: Displej merača ne šotapati u vodu.Specifikacije

1. Opseg merenja: 0-100%
2. Tačnost merenja: +/- 3.0% na 0 do 70% i 0 - 60 °C
3. Radna temperatura: - 20 do + 60 °C
4. Dimenzije (V x Š x D): 143x40 mm
5. Izvor napajanja: 2x AAA Alkaline baterijePakovanje sadrži

SM150 Senzor
HH15 Merač Vlažnosti
1m kabla
Uputstvo za upotrebu
Kofer od tvrde plastike za lakši prenos

Dodatna oprema po izboru:

Ekstenziona Cev 0,5M
Ekstenziona Cev 1M
Kabl sonde za ekstenzionu cev
Dodatne Informacije

Dodatne Informacije

Proizvođač Ne