Slavol S 100ml

258,00 din

Stanje: Isporuka u 24h

SLAVOL S - je tečno đubrivo, stimulator rasta koji je sertifikovan za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Koristi se za:
1. Tretman semena ratarskih i povratarskih biljaka
2. Ožiljavanje reznica ukrasnog bilja (sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog drveća i žbunja)
Artikal: 3111
Detaljan Opis

Detalji

SLAVOL S - je tečno đubrivo, stimulator rasta koji je sertifikovan za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

U zemljištu na oko 2 mm od korenovog sistema biljke (rizosfera), odvijaju se intenzivni biohemijski procesi u kojima učestvuju bakterije koje pozitivno utiču na rast biljaka i označavaju se kao PGP bakterije (Plant Growth Promoting Bacteria). U ovu grupu bakterija spadaju slobodni, asocijativni i simbitoski azotofiksatori, fosfomineralizatori, bakterije koje produkuju hormone (auksine, gibereline, citokinine), antibiotike, enzime, vitamine itd. One na površini korena formiraju tanku sluzavu navlaku, gradeći vrlo čvrstu vezu sa biljkom gde uspostavljaju specifičan oblik zajednice koji se naziva asocijacija. Na korenovom sistemu obavljaju azotofiksaciju, mineralizaciju organskih jedinjenja azota, fosfora, sumpora, produkuju kiseline koje oslobađaju K, Mg, Fe, B, Al, Mo, Mn i ostale mikroelemente iz teško rastvorljivih jedinjenja u zemljištu i direktno na korenovom sistemu ih predaju biljakama. Takođe, ove bakterije produkuju hormone koji kontrolišu mnoge veoma važne fiziološke procese uključujući uvećanje ćelije, ćelijsku deobu, diferencijaciju tkiva. Preparat SLAVOL S sadrži indol–3–sirćetnu kiselinu (IAA) - auksin, koja naneta na seme povećava koncentraciju endogenog auksina u semenu. Obzirom da je IAA prirodnog porekla, nastala tokom mikrobiološke fermentacije nepostoji mogućnost bilo kakvih negativnih efekata po biljku. Tokom klijanja semena auksini iniciraju procese klijanja i nicanja, diferencijaciju tkiva i organa, formiranje korenovog sistema, elongaciju izdanaka.

Slavol S se koristi za: tretman semena ratarskih i povratarskih biljaka i ožiljavanje reznica ukrasnog bilja (sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog drveća i žbunja).Način primene

1: Ratarske kulture

Kukuruz: Slavol S (250 ml) + 250 ml vode + ( insekticid ) + hektarska norma semena – maksimalno 700 ml ukupne tečnosti
Suncokret: Slavol S (250 ml) + 250 ml vode + ( insekticid ) + hektarska norma semena – maksimalno 700 ml ukupne tečnosti
Soja: Slavol za soju + 250 ml Slavol S (voda) + hektarska norma semena
Pšenica: Slavol S (250 ml) + 750 ml vode + (pesticid) + seme za 1 ha.

Povrtarstvo:

Paradajz, paprika, krastavac, korenasto povrće, krtolasto povrće, lukovičasto povrće, kupusnjače: 1. Seme potopiti direktno u Slavol S u trajanju od 15-30 min; 2. Ostaviti seme na naklijavanje ili direktno sejati.

Cveće: Sadnice i reznice ukranosg bilja (sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog žbunja): 1. Rastvoriti Slavol S u 250ml-500ml vode; 2. Reznice ili sadnice potpiti i ostaviti da stoje u pripremljenom rastvoru; 3. Nakon rasadjivanja zaliti bilje sa preostalom količinom rastvora.Korisni saveti

1: Čuvati u originalnoj ambalaži na sobnoj temperaturi.Specifikacije

Proizvod sarži: Indol -3 sirćetna kiselina – auksin (esencijalni biljni hormon koji reguliše sve procese rastenja i razvića biljaka)Pakovanje sadrži

100 ml đubriva
Uputstvo za korišćenje
Dodatne Informacije

Dodatne Informacije

Proizvođač Ne