Merač Temperature i Vlažnosti Peak Meter MS6508

Regular Price: 8.700,00 din
Special Price 4.320,00 din

Stanje: Isporuka u 24h

Ostalo 1 komad(a)

Merač Temperature i Vlažnosti vazduha Peak Meter je profesionalni merač visoke preciznosti namenjen za merenje temperature i vlažnosti vazduha. Poseduje mogućnost memorisanja najviše i najniže izmerene vrednosti. Pokazuje i tri različite temperature koje su u korelaciji sa relativnom vlažnosti vazduha, i to: Ambijentalna temperatura, Temperatura tačke rose, Temperatura minimalne vlažnosti.
Artikal: 3149
Detaljan Opis

Detalji

Merač Temperature i Vlažnosti vazduha Mastech je profesionalni merač visoke preciznosti namenjen za merenje temperature i vlažnosti vazduha. Poseduje mogućnost memorisanja najviše i najniže izmerene vrednosti. Na ovaj način mogu se saznati najviše tačke temperature i vlažnosti vazduha u određenoj prostoriji, te na osnovu toga po potrebi vršiti korekcija navedenih parametara, i ponovno praćenje ekstremnih vrednosti. Memorisanje ekstremnih vrednosti se vrši za period dok je merač uključen. Kada se merač ugasi, memorija se briše i sa novim uključivanjem formira se nova memorija koja se može proveravati u periodu dok je merač uključen. Sonde za temperaturu i vlagu se nalaze u vršnom, perforiranom delu merača. Nakon 5 minuta nekorišćenja merač se automatski isključuje.

Ovaj merač pokazuje tri različite temperature koje su u korelaciji sa relativnom vlažnosti vazduha, i to:
Ambijentalna temperatura
Temperatura tačke rose (temperatura pri kojoj se vlaga iz vazduha taloži tj. sedimentira na telima koja su hladnija od temperature vazduha)
Temperatura minimalne vlažnosti (Wet Bulb Temp.) na kojoj ne dolazi do isparenja

Prikaz temperaturnih vrednosti može biti predstavljen u °C i °F. Merač koristi četiri baterije, koja se stavljaju ispod poklopca na donjem delu poleđine merača. Merač karakteriše veliki, vrlo pregledan LCD displej.Način primene

1: Merač se uključuje pritiskom na zeleno dugme sa znakom za uključivanje/isključivanje uređaja
2: Izbor jedinice merenja se vrši pritiskom na dugme °C/°F;
3: Po uključivanju merača na displeju se pojavljuju meene vrednosti ambijentalne temperature. Za promenu na temperaturu tačke rose pritisnuti dugme DB/WB, a za promenu na Wet Bulb Temp. ponovo pritisnuti dugme DB/WB. Vraćanje na trenutno merenje ambijentalne temperature i vlažnosti pritisnuti isto dugme joše jednom;
4: Za proveru maksimalnih i minimalnih vrednosti temperature i vlažnosti vazduha u peridou dok je merač bio uključen, pritisnuti dugme MAX/MIN. Nakon prvog pritiska pojavljuju se maksimalne vrednosti, sledećim pritiskom dolazi se do minimalnih vrednosti, a trećim pritiskom se vraća u početni stadijum;
5: Pritiskom na dugme HOLD zadržava se poslednje izmerena vrednost za oba parametra. Ponovnim pritiskom na isto dugme vraća se u početni mod merenja;
6: Pritiskom na dugme za svetlost pali se pozadinsko svetlo displeja merača;
7: Merač se isključuje na dugme sa znakom za uključivanje/isključivanje uređaja.Korisni saveti

1: Ne potapati merač u vodu.Specifikacije

Ambijentalna Temperatura:

1. Opseg merenja: od - 20°C do +60°C
2. Tačnost merenja: ±0.5°C (0 to 45°C); ±1.0°C(-20 to 0°C,45 to 60°C)
3. Rezolucija merenja:0.1°C/°F
4. Update rate: 400ms
5. Tip senzora: Digitalni Senzor visoke preciznosti (SHT75)

Temperatura tačke rose:

1. Opseg merenja: od -50 do 60°C (-58 to 140°F)
2. Tačnost merenja: ±0.5°C (0 to 45°C); ±1.0°C(-50 do 0°C,45 do 60°C)
3. Rezolucija merenja:0.1°C/°F
4. RAM: 99 data point
5. Update rate: 400ms

Temperatura minimalne vlažnosti (Wet Bulb Temp.):

1. Opseg merenja: od -20 do 60°C (-58 to 140°F)
2. Tačnost merenja: ±0.5°C (0 to 45°C); ±1.0°C(-50 do 0°C,45 do 60°C)
3. Rezolucija merenja:0.1°C/°F
4. Update rate: 400ms

Vlažnost Vazduha:

1. Opseg merenja: od 0 do 100 % RH
2. Tačnost merenja: ±3.0% RH(10% to 90%); ±5.0% RH(0% to 10%,90% to 100%)
3. Rezolucija merenja: 0.1%
4. Update rate: 400ms
5. TTip senzora: Digitalni Senzor visoke preciznost (SHT75)

Izvor napajanja: 4 x 1,5V standard AAA

Pakovanje sadrži

Merač
Baterija 4 x 1,5V standard AAA
Uputstvo za upotrebu
Dodatne Informacije

Dodatne Informacije

Proizvođač Ne