Prethodna

Venturi Injektor 3/4"

Venturi injektor 1/2"

2.580,00 din

Stanje: Isporuka u 24h

Ostalo 5 komad(a)

Venturi injektor 1/2" se koristi za aplikaciju (doziranje) rastvorljivih mineralnih đubriva kroz sistem za navodnjavanje.
Artikal: 3144
Detaljan Opis

Detalji

Venturi injektor 1/2" se koristi za aplikaciju (doziranje) rastvorljivih mineralnih đubriva kroz sistem za navodnjavanje. Na taj način se olakšava sam postupak đubrenja jer se puštanjem u rad sistema za navodnjavanje ujedno obavlja i postupak đubrenja odnosno prihranjivanja. Osim toga, instalacijom venturi uređaja za prihranu, povećava se stepen iskorišćenja hranljivih elemenata iz samih đubriva i optimizuje njihova efikasnost.Način primene

1: Venturijeva cev se povezuje na dovodno ili razvodno crevo sistema za navodnjavanje;
2: U delu gde je venturijeva cev uža nalazi se priključak sa providnim crevom koje se uranja u tank (rezervoar, bure, kofu, ili sl.) sa rastvorenim mineralnim đubrivom. Kroz to crevo se đubrivo iz tanka polako izvlači i upušta u sistem za navodnjavanje. Na koji način? Voda iz sistema za navodnjavanje ulazi u venturijevu cev. U prvom delu je širi deo veturijeve cevi, a odmah nakon šireg dela javlja se naglo suženje cevi. Pritisak u širem delu cevi je veći, a ulaskom vode u užu cev pritisak se naglo smanjuje. Na bazi razlike pritiska koja se stvara, kroz usko providno crevo koje je uronjeno u tank sa djubrivom izvlači se rastvoreno djubrivo i upušta se dalje u sistem za navodnjavanje;
3: Na priključku providnog creva nalazi se nepovratni ventil koji sprečava da se đubrivo ili voda vraća nazad u tank.Korisni saveti

1: Venturi injektor od 1/2" koristi se u sistemima za navodnjavanje koji imaju proticaj do 1200 l/h;
2: Važno je da ventil na venturiju u početku zalivanja bude zatvoren, a da se pred kraj zalivanja otvori kako bi se djubrivo dalo zemljištu pred kraj zalivanja. Na taj način se minimizira ispiranje djubriva iz zemljista, tako da sve što se doda ostaje u zoni korenovog sistema.Specifikacije

1: Spoljašnji prečnik venturijeve cevi: M 1/2"
2: Dužina usisnog creva: 210 cmPakovanje sadrži

Venturi injektor
Usisno crevo
Mrežasta usisna korpica
Slavina za usisno crevo

Dodatne Informacije

Dodatne Informacije

Proizvođač Ne

Preporučujemo Vam da pogledate