pH Merač pH033 (ATC)

Regular Price: 3.690,00 din
Special Price 1.998,00 din

Stanje: Isporuka u 24h

Merač pH033 je digitalni ručni uređaj za merenje pH vrednosti sa automatskom temperaturnom komplenzacijom. Lagan, precizan i jednostavan za korišćenje predstavlja idealan izbor za testiranje kvaliteta vode u hidroponikim i aquaponskim sistemima, akvaristici ili za pripremanje hranljivog rastvora kojim će se zalivati biljke kod gajenja u zemlji ili supstratu. Merenje se vrši sa lakoćom jednostavnim uranjanjem sonde merača u tečnost čija se vrednost ispituje. Nije neophodno nikakvo predznanje za rukovanje ovim meračem pa ga sa lakoćom koriste kako profesionalci tako i hobisti.
Artikal: 4114
Detaljan Opis

Detalji

Merač pH033 je digitalni ručni uređaj za merenje pH vrednosti sa automatskom temperaturnom kompenzacijom. Lagan, precizan i jednostavan za korišćenje predstavlja idealan izbor za testiranje kvaliteta vode u hidroponikim i aquaponskim sistemima, akvaristici ili za pripremanje hranljivog rastvora kojim će se zalivati biljke kod gajenja u zemlji ili supstratu. Merenje se vrši sa lakoćom jednostavnim uranjanjem sonde merača u tečnost čija se vrednost ispituje. Nije neophodno nikakvo predznanje za rukovanje ovim meračem pa ga sa lakoćom koriste kako profesionalci tako i hobisti.

Merač pH033 ima vodootporno kućište i poseduje HOLD funkciju za zadržavanje izmerene vrednosti na LCD ekranu,

Modularni dizajn pH033 merača omogućava laku zamenu baterija u meraču i sonde merača. pH033 merač poseduje ATC automatsku temperaturnu kompenzaciju što ga čini izuzetno pogodnim za korišćenje na terenu gde temperatura sredine varira. Uz merač je neophodno koristiti rastvor za čuvanje pH i ORP elektrode MA9015 i rastvor za čišćenje elektrode MA9016 radi pravilnog održavanja merača i dužeg radnog veka merača.

Reakcija sredine tj. pH vrednost predstavlja veoma važan parameter kvaliteta zemljišta, jer biljne vrste usvajaju hranljive elemente samo onda kada je reakcija sredine (pH vrednost) optimalna. Makroelementi kao što su: kalcijum (Ca2+), fosfor (P2O5), kalijum (K20) i magnezijum (Mg2+), praktično su nedostupni biljkama koje se gaje u kiseloj sredini tj. na zakišeljenom zemljištu. Sa druge strane, ukoliko se biljne kulture gaje u alkalnoj sredini, javlja se otežana mogućnost usvajanja mikroelemenata kao što su: bakar (Cu), cink (Zn), bor (B), mangan (Mn) i gvoždje (Fe).

Prihvatljiva pH vrednost varira u zavisnosti od biljne vrste koja se gaji. Ukoliko niste sigurni šta je najbolje za Vaše biljke, možete se informisati u stručnoj literaturi ili na internetu.

Način primene

1: Pre upotrebe merača skinite poklopac sa sonde merača
2: Uključite merač pritiskom na ON/OFF taster.
3: Uronite sondu merača do polovine u rastvor koji testirate. Lagano promešajte uzorak meračem i sačekajte da se vrednost na LCD ekranu stabilizuje
4: Da biste zadržali prikazanu vrednost na ekranu potrebno je da pritisnete i držite HOLD taster merača.
5: Kada ste završili sa merenjem pritisnite ON/OFF taster i merač će se ugasiti
6: Nakon upotrebe merača sondu očistite rastvorom za čišćenje pH i ORP elektrode i sondu merača čuvajte u rastvoru za čuvanje elektrode

Postupak kalibracije

Kalibracija pH033 merača viši se manuelno na jednu tačku

1: Pre kalibracije merača skinite zaštitni poklopac sa sonde merača
2: Uroniti sondu u rastvor za kalibraciju i lagano promućkati
3: Sačekati da se očitana vrednost na ekranu merača stabilizuje
4: Pomoću malog šrafcigera okretati vijak na vrhu merača dok se vrednost na ekranu merača ne poklopi sa vrednošću kalibracionog rastvora
5: Očistiti sondu destilovanom vodom i nakon toga ponoviti merenje kalibracionim rastvorom druge vrednosti ukoliko je potrebna veća preciznost merenja
6: Broj kalibracija zavisi od od učestalosti merenja. Ukoliko merač koristite češće poželjno ga je kalibrisati više puta u toku meseca kako biste bili sigurni da je rezultat merenja tačan. Takođe kalibraciju treba izvršiti nakon dužeg perioda mirovanja odnosno ukoliko merač niste koristili duži vremenski period
12: Središnja vrednost na koju se uglavom kalibrišu pH merači je 7 tako da najčeše koristi kalibracioni rastvor 7.01 a Ukoliko će se merač koristiti za merenje kiselijih ili alkalnijih sredina preporučuje se kalibracija i/ili na pH 4.01 ili 10.01. Takođe je bitno da koristite svež rastvor za kalibraciju.

Korisni saveti

1: Mirovanje čestica uzorka i samog merača uticaće na stabilizaciju vrednosti očitavanja. Retki su uslovi gde će se i druga decimala stabilizovati.
2: Prikazana pH vrednost će automatski biti kompenzovana u odnosu na temperaturu uzorka.
3: Kako biste sondu merača čuvali kada ne koristite merač, potrebno je da je sonda konstantno u rastvoru za čuvanje elektrode. Ovo ćete najlakše postići tako što ćete u čep merača staviti parče tkanine ili vate i na njih nakapati par kapi rastvora za čuvanje.
4: Prilikom odlaganja merača postarajte se da merač stoji uspravno kako bi sonda uvek bila u kotaktu sa krpicom u čepu merača.
5: Redovno proveravajte da li je tkanina u poklopcu merača vlažna. Ukoliko nije, obavezno dodajte rastvor za čuvanje sonde.
6: Kalibraciju merača bitno je vršiti češće kako bi tačnost izmerenog rezultata bila tačna.
9: Nakon zamene elektrode neophodno je izvršiti kalibraciju.
10: Ukoliko treba zamenili baterije potrebno je da odvrnete gornji poklopac, izvadite baterije, zamenite ih novim i zavrnete poklopac merača.

Specifikacije

Opseg merenja pH vrednosti - 0.00 do +14.00pH
Rezolucija merenja pH Vrednosti - 0.01pH
Tačnost merenja pH vrednosti - ±0.1pH
Temperaturna kompenzacija - 0.0°C do 50.0°C
Napajanje - 4 x 1.5V (AG-13 Dugme baterije)
Operativna temperatura - 0.0°C do 50.0°C
Kalibracija - Manuelna na jednu tačku
Dimenzije - 188mm x 35mm x 35mm
Težina - 98g (bez kutije)

Pakovanje sadrži

1 x Merač pH033
4 x 1.5V baretije model LR44
1 x Uputsvo za korišćenje sa Specifikacijom
1 x Plastična kutija za merač pH033

Dodatne Informacije

Dodatne Informacije

Proizvođač Wànsuì China

Preporučujemo Vam da pogledate