LCD Multi Digitalni Termometar

1.080,00 din

Stanje: Isporuka u 24h

LCD Multi Digitalni Termometar je digitalni termometar sa alarmom, idealan za terensku upotrebu i veoma jednostavan za korišćenje. Karakteriše ga veoma širok sprektar korišćenja u različitim oblastima, a najčešće se koristi za merenje temperature mesa, mleka, vode za navodnjavanje i šurenje, zemljišta, i sl.
Artikal: 0419
Detaljan Opis

Detalji

LCD Multi Digitalni Termometar je multifukcionalni termometar sa sondom od nerđajućeg čelika, koja se nalazi na kablu dužine 1m. LCD Multi DigitalniTermometar je digitalni termometar idealan za terensku upotrebu i veoma jednostavan za korišćenje. Merni deo sonde nalazi se na samom vrhu iste, u njenom suženom delu. Pored mogućnosti merenja temperature u širokom opsegu, ovaj merač ima i memoriju maksimalno i minimalno izmerenih vrednosti, kao i mogućnost aktiviranja alarma. Aktiviranje alarma se vrši tako što se podesi neka granična temperatura, i kada merač izmeri zadatu temperaturu oglašava se zvuk alarma merača. LCD Multi-Termometar se može koristiti za merenje temperature različitih vrsta materija, bez obzira na to da li je u pitanju tečno, čvrsto ili gasovito agregatno stanje. Zbog toga, svoju primenu pronalazi u različitim oblastima:
Laboratorije - za merenje temperature različitih vrsta rastvora
Farmacija - za merenje temperature različitih vrsta rastvora, ambijentalne temperatura, kozmetičkih proizvoda
Poljoprivreda - za merenje temperature zemljišta, vode za navodnjavanje, vode za šurenje, mesa, mleka, alkoholnih pića, šire, itd.
Kulinarstvo - za merenje temperature kuvanih jela, pečenja, mlečnih proizvda, i sl.

Merač se automatski gasi nakon 8 minuta nekorišćenja radi uštede baterije, a takođe poseduje i senzor za označavanje slabosti baterije. Pamti poslednje izmerenu vrednost, maksimalnu i minimalnu izmerenu vrednost, a rezultate merenja može prikazivati u jedinicama °C i °F. Ovaj merač ima i opciju zadržavanja merene vrednosti pritiskom na dugme HOLD (to je korisno u situacijama kada se izmerena vrednost ne može očitati lako u samoj poziciji merenja, tako da se pritisne dugme HOLD i izmerena vrednost će ostati zapisana na displeju i kada se merač izvadi iz ispitivane materije).Način primene

1: Merač se uključuje pritiskom na dugme ON/OFF;
2: Prvih 1-2 sekunde po uključivanju, merač pokazuje poslednje izmerenu vrednost, a zatim prelazi u opciju za merenje;
3: Pritiskom na dugme °C i °F bira se jedinica merenja;
4: Nakon toga, merač uroniti u materiju koja se ispituje, sačeka se nekoliko sekundi da se vrednost stabilizuje, i očita se izmerena vrednost;
5: Po završetku merenja očistiti sondu merača, i odložiti je u originalnu futrolu koja se stavlja na vrh merača.Korisni saveti

1: Sondu merača očistiti nakon svakog merenja (ukoliko se ne koristi za merenje temperature vazduha);
2: Sondu merača čuvati u orginalnoj futroli ili sličnoj ambalaži.Specifikacije

1. Opseg merenja: - 50 do + 300° C
Tačnost merenja: +/- 1°C (u opsegu od -20 do +120°C) i +/- 2°C u širem opsegu
Rezolucija merenja: 0.1°C
Dužina sonde: 18.5 cm
Izvor napajanja: 1 x 1.5V "AAA" baterijaPakovanje sadrži

Merač
Plastična futrola
Baterija
Uputstvo
Dodatne Informacije

Dodatne Informacije

Proizvođač Ne

Preporučujemo Vam da pogledate