Infracrveni termometar DT 260

1.620,00 din

Stanje: Nedostupno

Infrared termometar DT 260 je poluprofesionalni ručni termometar koji meri površinsku temperaturu, bez kontakta sa mernom površinom tela koje se ispituje. Jednostavan je za upotrebu i visoke je preciznosti. Rezultate merenja prikazuje u Celzijusovoj i Farenhajtovoj skali.
Artikal: 0422
Detaljan Opis

Detalji

Infracrveni termometar DT 260 je poluprofesionalni ručni termometar koji meri površinsku temperaturu, bez kontakta sa mernom površinom tela koje se ispituje. Jednostavan je za upotrebu i visoke je preciznosti. Može da meri u širokom temperaturnom opsegu. Rezultate merenja prikazuje u Celzijusovoj i Farenhajtovoj skali. Poseduje indikaciono svetlo za usmeravanje ka izvoru merne površine. Merenje temperature na površini određenog tela (predmeta) može se vršiti sa udaljenosti od makismum 1 metar. Veća preciznost se postiže ukoliko se merenje vrši sa manje udaljenosti. Prisustvo nečistoća u vazduhu utiče ne preciznost merenja, tako da je preporučljivo merenje vršiti u što člistijim uslovima.

Temperatura na kojoj je potrebno da se skladišti trebalo bi da se kreće u rasponu od -10 °C do 40 °C.Način primene

1: Uključiti merač pritiskom na dugme Measure, koje se nalazi ispod displeja merača
2: Merač se usmeri ka predmetu čija se temperatura meri. Merenje se vrši držanjem dugmeta MEASURE i dok god se to dugme drži pritisnutim, izmerene vrednosti se očitavaju na ekranu. Kada se dugme MEASURE pusti, zadržava se poslednja izmerena vrednost na displeju merača.
3: Dugme sa sličicom sijalice, uključuje i isključuje LED osvetljenje na vrhu mernog instumenta. Ukoliko se pritiska zajedno sa dugmetom MEASURE, u tom slučaju merač menja isčitavanje iz °C u °F;
4: Zamena baterija se vrši tako što se skida svih 5 šrafčića koji se nalaze na poleđini merača, nakon čega se merač otvara i umesto stare stavjja se nova baterijaKorisni saveti

1: Prašina ili dim mogu uticati na tačnost merenja. Potruditi se da uslovi u kojima se vrši merenje budu što čistiji, bilo da se radi o čistoći vazduha ili predmeta čija se temperatura meri;
2: Infracrveni termometar DT8260 ne može da meri temperaturu kroz staklo ili bilo koji drugi providan materijal;
3: Ne koristiti merač u blizini eksplozivnog gasa, prašine ili pare;
4: Ukoliko se vrši merenje temperature visokoreflektujućih predmeta, preporučujemo da se stavi traka ili farba kako bi se povećala preciznost merenja;
5: U cilju dobijanja tačnijih vrednosti merenja, merač je pre svakog merenja potrebno isključiti bar na 10 minuta;
6: Temperatura na kojoj je potrebno da se merač skladišti trebalo bi da se kreće u rasponu od -10 °C do 40 °C.Specifikacije

1. Opseg merenja: od -50°C do ~ +260°C
2. Preciznost merenja: ± 2 %
Rezolucija merenja: 0.1 °C
3. Radna temperatura: od 10 °C do 50°C
4. Radna vlažnost vazduha: od 10 do 90%
5. Brzina isčitavanja vrednosti: ≤ 0.8 sekundi
6. Izvor napajanja: 2x1.5V (AAA)Pakovanje sadrži

Merač
Baterija
Uputstvo za upotrebu
Dodatne Informacije

Dodatne Informacije

Proizvođač Ne