FitoFert Starter 10 40 10 2kg

Regular Price: 627,00 din
Special Price 499,00 din

Stanje: Isporuka u 24h

FitoFert Kristal 10:40:10 +1MgO+ME је mešano NPK đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i dodatkom mikroelemenata. Njegova osnovna namena je obezbeđivanje uspešnog i kvalitetnog ukorenjavanja biljaka. Namenjeno je za korišćenje u ranoj fazi razvoja biljaka, praktično u vreme formiranja korenovog sistema, ali se može uspešno koristiti i za neutralizaciju deficita fosfora u zemljištu, za inteziviranje cvetanja i za ubrzavanje zrenja plodova.
Artikal: 0273
Detaljan Opis

Detalji

FitoFert Kristal 10:40:10 +1MgO+ME је mešano NPK đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i dodatkom mikroelemenata. Njegova osnovna namena je obezbeđivanje uspešnog i kvalitetnog ukorenjavanja biljaka. Namenjeno je za korišćenje u ranoj fazi razvoja biljaka, praktično u vreme formiranja korenovog sistema, ali se može uspešno koristiti i za neutralizaciju deficita fosfora u zemljištu, za inteziviranje cvetanja i za ubrzavanje zrenja plodova. Asimilacijom fosfora u ranoj fazi dobija se jak korenov sistem, otporan na biljne bolesti. Preparat je u potpunosti vodotopiv i moguće ga je primeniti fertigaciono (sistemom kap po kap), ili folijarno (ručnim ili traktorskim prskalicama preko lista). Tretiranje se vrši nekoliko puta u toku vegetacije u zavisnosti od potreba. Preparat je kompatibilan sa većinom sredstava za zaštitu bilja osim alkalnih bakarnih preparata.Način primene

1: Za fertigacionu priemenu (sistemom kap po kap) napraviti rastvor koncentracije 0.08% - 0.1%. To znači da je potrebno pomešati od 8 do 10g đubriva sa 10 litara vode, odnosno 80g do 100g đubriva na 100 litara vode. Preporuka proizvođača je da se daje 50-300 kg/ha ovog đubriva godišnje;
2: Za folijarnu primenu (prskanje preko lista) napraviti rastvor koncentracije 0.3 - 0.5 %. To znači da je potrebno pomešati od 30 do 50g đubriva sa 10 litara vode, odnosno 300 do 500g đubriva na 100 litara vode. Kod mešanja sa zaštitnim sredstvima poštovati redosled rastvaranja koji podrazumeva da se u pripremljenu vodu prvo sipa đubrivo, a potom sredstvo za zaštitu bilja.Korisni saveti

1: Preparat je kompatibilan sa većinom sredstava za zaštitu bilja osim alkalnih bakarnih preparata;
2: Iako se kod vremena primene ovog đubriva navodi vreme formiranja korenovog sistema biljaka, neretko je preporučljivo dodavati ga i kasnije što zavisi od tipa zemljišta, biljne vrste i sl., a preporuku za takvu primenu potražiti od agronoma;
3: Namanjen je za sve biljne vrste, a naročito one koje zahtevaju više fosfora i koje se hagej na zemljištima i supstratima siromašnim ovim elementom;
4: Čuvati u originalnoj ambalaži, na suvom i hladnom mestu, daleko od izvora vatre i lako zapaljivih materijala.Specifikacije

Azot: ukupni - 10% (amonijačni (NH4) - 8%, nitratni (NO3) - 2%)
Fosfor (P2O5): 40%
Kalijum (K2O): 10%
Gvožđe (u DTPA obliku): 0.04%
Mangan (Mn u obliku EDTA): 0.04%
Cink (Zn u obliku EDTA): 0.015%
Bakar (Cu u obliku EDTA): 0.015%
Bor: 0.02%
Molibden: 0.008%
Oblik formulacije: Kristalni
Boja: Bela
Granulometrijski sastav: čestice do 2mm
Sadržaj vlage: max 2%
pH vrednost (u 1% rastvoru): 5-6Pakovanje sadrži

2kg đubriva
Dodatne Informacije

Dodatne Informacije

Proizvođač Fito Fert

Preporučujemo Vam da pogledate