FitoFert Cucurbitace 2kg

Regular Price: 561,00 din
Special Price 489,00 din

Stanje: Isporuka u 24h

FitoFert Kristal Cucurbitace je kristalno mešano NPK đubrivo formulacije 14:7:28 +3.5MgO sa dodatkom mikroelemenata, namenjeno za ishranu biljaka iz familije Cucurbitace poput: krastavca, kornišona, lubenice, dinje i tikvice, na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru.
Artikal: 0288
Detaljan Opis

Detalji

FitoFert Kristal Cucurbitace je kristalno mešano NPK đubrivo formulacije 14:7:28 +3.5MgO sa dodatkom mikroelemenata, namenjeno za ishranu biljaka iz familije Cucurbitace poput: krastavca, kornišona, lubenice, dinje i tikvice, na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru. Formulacija đubriva je u potpunosti prilagođena navedenim biljnim kulturama i pruža im optimalne količine hraniva tokom rasta, plodonošenja i sazrevanja. U zavisnosti od projektovanog prinosa, biljne kulture, kao i od uslova gajenja preporučuju se i odgovarajuće količine po hektaru.Način primene

1: Za fertigacionu primenu (sistemom kap po kap) napraviti rastvor koncentracije 0.1%. To znači da je potrebno pomešati 10g đubriva sa 10 litara vode, odnosno 100g đubriva na 100 litara vode;
2: Za folijarnu primenu (prskanje preko lista) napraviti rastvor koncentracije 0.3 - 0.5 %. To znači da je potrebno pomešati od 30 do 50 g đubriva sa 10 litara vode, odnosno 300 do 500g đubriva na 100 litara vode. Kod mešanja sa zaštitnim sredstvima poštovati redosled rastvaranja koji podrazumeva da se u pripremljenu vodu prvo sipa đubrivo, a potom sredstvo za zaštitu bilja.Korisni saveti

1: Preparat je kompatibilan sa većinom sredstava za zaštitu bilja;
2: Namenjen je za sve biljne vrste, a najviše se koristi za biljek iz familije Cucurbitace, gde se daje od početka do kraja vegetacije, prema uputstvu proizvođača;
3: Čuvati u originalnoj ambalaži, na suvom i hladnom mestu, daleko od izvora vatre i lako zapaljivih materijala.Specifikacije

Azot: ukupni - 14% (amonijačni (NH4)- 3.5%, nitratni (NO3) 10.5%)
Fosfor (P2O5): 7%
Kalijum (K2O): 28%
Magnezijum (MgO): 3.5%
Sumpor: 2.5%
Gvožđe (u DTPA obliku): 0.04%
Mangan (Mn u obliku EDTA): 0.04%
Cink (Zn u obliku EDTA): 0.015%
Bakar (Cu u obliku EDTA): 0.015%
Bor: 0.02%
Molibden: 0.008%
Oblik formulacije: Kristali, prah, granule
Boja: Bela
Granulometrijski sastav: čestice do 2mm
Sadržaj vlage: max 2%Pakovanje sadrži

2kg đubriva
Dodatne Informacije

Dodatne Informacije

Proizvođač Fito Fert

Preporučujemo Vam da pogledate