Can Aktivni Ugalj 8kg

9.240,00 din

Stanje: Isporuka u 24h

Peletizirani Aktivni Ugalj CKV granulacije 3mm companije CAN.
Artikal: 4059
Detaljan Opis

Detalji

Aktivni ugalj je namenjen punjenju filtera za vazduh.

Osnovna sirovina koja se koristi za proizvodnju CAN Peletiziranog aktivnog uglja je drveni ugalj. Postoje dva načina na kojim se vrši aktivacija izabranog osnovnog materijala:

Hemijska aktivacija

Ovo podrazumeva zagrevanje osnovnog materijala na temperaturama između 400 i 700ºC u zavisnosti od željenog rezultata. Fosforna kiselina i / ili cink hlorid se dodaju tokom grejanja. Ovaj metod aktivacije dovodi do aktivnog uglja sa uglavnom velikim makro-pore, što ga čini savršenim za razdvajanje boja od tečnosti.

Termalna aktivacija

U termalnoj aktivaciji osnovni proizvod se dovodi na temperature veće od 900ºC. Da bi se izbeglo sagorevanje materijala (tačka paljenja uglja je oko 570ºC) dodaje se suva para. Ovo rezultira veoma poroznim poluproizvodom, sa veličinama pora u rasponu od malih mezopora do vrlo malih mikropora.

Način primene (Kako deluje aktivni ugalj?)

Aktivni ugalj je ugalj tretiran kiseonikom, pri čemu se stvara bezbroj sitnih pora između ugljenikovih atoma.
Velika površina apsorbujuće površine uglja pogodna je za vezivanje raznih hemijskih jedinjenja. Kada dođe do samog vezivanja, jedinjenja ostaju vezana za ugljenik.
Na taj način aktivni ugalj upija nečistoće i neprijatne mirise.


Kada za sve apsorbujuće površine bude vezano neko jedinjenje, aktivni ugalj prestaje da privlači nova jedinjenja i neophodno ga je zameniti.Specifikacije

CTC - 60%
Procenat Pepela - ≤ 8%
Vlažnost - ≤ 4%
Gustina - 500g/l - 20g/l
Jodni broj - 1000m3/g ≥

Dodatne Informacije

Dodatne Informacije

Proizvođač Can